Norėdami užsiregistruoti į Maisto Brolių stovyklą, rašykite laišką info@maistobroliai.lt ir atsiųskite šią informaciją:
Stovyklos pavadinimas
Stovyklautojo vardas ir pavardė, amžius
Vardas ir kontaktinis tel. numeris ( vieno iš tėvų )
Svarbi informacija ( jei vaikas serga – liga, dėl alergijos )
Vaiko asmens dokumento kopiją.
Stovyklos registracijos metu pateikiami dokumentai:
asmens dokumento kopija
gydytojo pažymėjimas apie sveikatos būklę (forma Nr.027-1/a)
pasirašyta sutartis su tėvais.